Home

ellazieZoom – Interactie in beeld

  • zieZoom staat voor ontwikkeling en verdieping.
  • zieZoom zoomt in op positieve interacties tussen kind en volwassene.
  • zieZoom werkt aan de hand van video-opnamen. Het beeld spreekt.
  • zieZoom brengt middels lezing en training de kunst van kijken in beeld.